Castellano / Català / English / Français   Sobre la web
Política de privacitat
Mapa del lloc
Crèdits
Política de confidencialitat

Avís de confidencialitat: els correus electrònics i qualsevol dels arxius que els acompanyin, contenen informació confidencial destinada a una persona i per a un propòsit específic. Aquesta informació és privada i està protegida per la Llei. Si Vostè no és el destinatari se li notifica per aquest mitjà que qualsevol còpia, o distribució o la presa d'acció associada amb el contingut d'aquesta informació, està estrictament prohibida.


Protecció de las dades de caràcter personal

TOP HOTELS CONSULTING li informa que totes les dades rebudes a través de formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d'acord amb la Política de Privadesa i de Seguretat de l'Entitat, així com amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.


TOP HOTELS CONSULTING posa en el seu coneixement que disposa d'un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal, així com d'un arxiu documental. La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és la gestió de la seva activitat, així com oferir informació sobre ofertes o productes i serveis d'interès per al client, relacionats amb l'activitat desenvolupada per TOP HOTELS CONSULTING, dintre dels lícits objectius de l'empresa. Els destinataris de la informació són totes les persones adscrites, inscrites, titulars i col•laboradores de tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s'organitza l'empresa, així com els estaments oficials que per llei exigeixin la cessió. Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web o mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat i documental de les dades incloses en la base de dades anteriorment esmentada. Les dades sol•licitades són els estrictament necessaris per a la correcta identificació del remitent, així com per a portar a terme les tasques anteriorment indicades. Igualment li informem que vostè té dret a exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre. Per a exercitar tals drets, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres enviant-nos un mail a info@tophotels-consulting.com, per fax al 34-937914733 o per correu a Fornaca, 23 – 08393 Caldes d’Estrac – Barcelona – Espanya.


Top Hotels Consulting  -  Sant Vicenç de Montalt – Barcelona – Spain 
T. + Fax +(34) 937910524  -  info@tophotels-consulting.com